Jimmy Ngomela, 4, Tansania

Jimmy Ngomela, 4, Tansania

JIMMY NGOMELA

Jimmy on 4-vuotias poika, jonka vanhemmat hylkäsivät vain kahden kuukauden ikäisenä, ja joka on asunut isoäitinsä luona.

Jimmy liittyi Divine Hope -kouluun vuonna 2018. Saimme pyynnön Jimmyn äidin äidiltä, ​​joka kertoi meille, kuinka hänet hylättiin kahden kuukauden ikäisenä. Hän voisi osaamisensa puolesta jo aloittaa peruskouluun, mutta hän on vielä siihen liian nuori. Hän aloittaa todennäköisesti peruskoulun ensi vuonna 2022.

Hänen isoäitinsä otti Jimmyn hoiviinsa vanhempien hylättyä hänet. Vuonna 2018 isoäiti pyysi minua ottamaan Jimmyn oppilaaksemme esikouluumme. Jimmy aloitti koulumme hänen vielä asuessaan isoäitinsä luona, mutta kun isoäidin talon sortui, isoäiti päätti palata vanhaan kyläänsä ja pyysi minua jäämään lapsen luo, jotta hän voisi jatkaa opintojaan. Jimmy tarvitsee todellakin tukeamme opintojensa rahoittamiseksi esikoulusta yliopistoon, jotta hän voi olla avuksi isoäidilleen ja todennäköisesti vanhemmilleen jonain päivänä.

Koska hän oli perheensä esikoinen ja hänet hylättiin varhaisessa vaiheessa vuonna 2016, emme ole koskaan tavanneet vanhempia, joten on vaikea tietää hänen sisaruksistaan. Isoäidillä, joka asui hänen luonaan, ei myöskään ole lainkaan työtä; hän on riippuvainen siitä, että hän kaivaa ihmisten shamboissa ansaitakseen elantonsa.

Isoäiti asui kaukana koulusta, mutta hän toi Jimmyn joka päivä kouluun. Vanhalla naisella ei ollut varaa viedä lasta kouluun sadekausina. Toivon, että voisimme jonain päivänä saada koulubussin auttamaan poimimaan lapset kodeistaan ​​kouluun, jottei heidän tarvitsisi kulkea mailien mittaisia matkoja sateessa. Tämä on kaikkien lastemme suurin haaste, ja taloudellisten rajoitteiden vuoksi meillä ei ole tällä hetkellä muuta vaihtoehtoa, mutta toivomme, että jonain päivänä saamme tämän ratkaistua.

Koulussa annoimme Jimmylle kaksi paria univormuja, lenkkipuvun, kaksi paria villapaitoja, kenkäparin, lyijykynät, harjoituskirjat ja laukun opintojen aloittamiseksi. Tarjoamme hänelle myös terveydenhoidollista apua sekä aamiaisen ja lounaan joka päivä. Ennen kuin Jimmy aloitti koulunsa, hän oli aina sairas aliravitsemuksen vuoksi ilman toivoa aterioista tai kouluun menemisestä, ilman toivoa valoisammasta tulevaisuudesta.

”Rakastan pelata jalkapalloa ja matematiikkaa”, sanoo Jimmy.


Alkuperäinen teksti

Jimmy is a 4 years old boy who was abandoned by both of his parents when only two months old and has been staying with his maternal grandmother.

Jimmy joined Divine Hope School in 2018. To admit him we received the request from her maternal grandmother who narrated to us how he was abandoned when two months old. He is capable to join Primary School but his age requirement is not yet filled. He will probably join Primary School next year in 2022.

He was taken by the maternal grandmother who stayed with him. In 2018 she asked me to allow him begin his studies in our pre-school. We gave the boy a chance as he was living with his grandmother but when her house fell down she decided to go back to their village and asked me to stay with the kid to allow him continue with his studies. He really needs our support to fund his studies right from pre-school to University so that he can be of great help to her grandmother and probably to his parents one day.

Since he was the first born in his family and he was abandoned at an early stage in 2016, the parents have never been spotted, so it is hard to know more about his siblings. The grandmother who used to stay with him also has no job at all; she depends on doing digging for people in their shambas to earn a living.

The grandmother lives far from the school, but she used to bring Jimmy every day to school. The old woman could only not afford to bring the kid to school during rainy seasons. I wish we could one day have a school van to help in picking the kids from their homes to school to address the challenge of them walking miles away and being rained on at times. This is the biggest challenge for all our kids, and due to financial constraints we have no choice at the moment but hoping that one day our challenge will be no more.

At the school we gave Jimmy two pairs of uniforms, a track suit, two pairs of sweaters, a pair of shoes, pencils, exercise books and a bag to begin his studies. We also provide him with medical help, breakfast and lunch every day. Before Jimmy began his school he was always sick due to malnutrition with no hope of meals or going to school, and no hope for a brighter future.

“I love playing football and mathematics” Says Jimmy.