Kenian koulu

Marko Koskinen
12.3.2021

Koulun perustaminen

St. Charles Lwangan lastenkeskus ja lukio perustettiin paikaksi, jossa katulapsia, orpoja, kodittomia, hylättyjä ja köyhistä taustoista kärsiviä lapsia pelastettiin, ja heille tarjottiin suojaa, ruokaa ja paikka, jota kutsua kodiksi. Keskuksen perustaja ja johtaja veli Kennedy on St. Charles Lwangan seurakunnan katolisten uskonnollisten veljien jäsen. Hän perusti keskuksen keräämällä lapsia, jotka tulivat etsimään ruokaa ja suojaa veljeskunnan asuinpaikasta.

Kennedy tarjosi lapsille ruokaa ja suojaa, ja auttoi heidän kuntoutuksessaan ja sijoitti heidät naapurikouluihin, mutta tästä tuli vaikeaa, koska nykyiset koulut eivät halunneet integroida lapsia kadulta luokkiinsa. Tämä pakotti hänet vuonna 2010 aloittamaan oman keskuksen, jossa hän muutti veljeskunnan vähän käytetyt asunnot luokiksi, asuntolaksi ja ruokasaliksi.

Avoin kaikille lähialueen lapsille

Lapset pelastetaan Nairobin ja muiden naapurikaupunkien slummeista, ja heille annetaan mahdollisuus opiskella ja lopettaa köyhyyden ja kodittomuuden kierre. Nykyään lapset tai entiset katulapset, jotka elävät vaikeaa elämää rikollisuuden ympäröimissä kaupunginosissa, käyttävät nyt ylpeänä koulunsa univormua ja kutsuvat lastenkeskusta ”kodiksi”, jossa heille tarjotaan turvallinen asuinpaikka ja ruoka sekä mahdollisuus saada lukiokoulutusta.

Keskuksella ei ole virallista mainosta, mutta lasten keskuksessa saaman rakkauden, hoidon ja onnellisuuden vuoksi he voivat jakaa keskenään ja kutsua muita slummeista tulevia lapsia liittymään heidän keskukseensa.

Talous ja tulevaisuus

Keskus on erittäin riippuvainen ulkopuolisista tukijoista. Tulevaisuuden suunnitelmana on rakentaa iso ja tilava koulu, johon mahtuu enemmän lapsia, ja auttaa heitä hankkimaan tietoa ja koulutusta, mikä auttaa vähentämään alueen köyhyyskierrettä.

Keskus sijaitsee Ruai-Nairobissa – Keniassa, 2 km:n päässä kangundo-tieltä, alueella, jonka asukasluku on alle 2000. Suurin osa asukkaista on iäkkäitä, eikä heillä ole pysyvää työpaikkaa perheensä tukemiseksi. Ilmasto-olosuhteet ovat tehneet siitä epäsuotuisan maatalouden käyttöön. Tämä on johtanut hitaaseen talouskasvuun ja huonoon elämäntyyliin, mikä on osaltaan johtanut korkeaan köyhyysasteeseen, minkä vuoksi lapset päätyvät kaduille etsimään ruokaa ikääntyvien vanhempien tukemiseksi. Alueella on korkea HIV- ja AIDS-infektiomäärä, mikä on vaikuttanut orpojen lasten suureen määrään.

Opetus ja koulun käytänteet

Keskus noudattaa Kenian opetussuunnitelmaa, jossa lapsi viettää 8 vuotta peruskoulussa, 4 vuotta lukiossa ja 4 vuotta korkeakoulutasolla, vaikka pyrkimyksenä onkin ottaa käyttöön osaamiseen perustuva opetussuunnitelma. Keskuksen henkilökunta koostuu seuraavista: johtaja, kirjanpitäjä, sosiaalityöntekijä, rehtori ja opettajat.

Koululla on aikataulu, joka ohjaa oppijoita ja opettajia heidän päivittäisessä toiminnassa, mukaan lukien oppimisprosessi ja harrastustoiminta.

Opiskelu tapahtuu niin, että oppilaat asettavat omat tavoitteensa ja opettajat auttavat heitä saavuttamaan päämäärät. Oppilaat osallistuvat myös päätöksentekoon, koska heillä on opiskelijajohtajia, jotka osallistuu henkilöstökokouksiin.

Opiskeluprosessi on osallistava ja sosiaalinen.

Lisätietoa

www.lwangachildren.org

Keräystulojen kohdennus

Keräyksen tuloilla varmistamme koulun toiminnan jatkuvuuden.

Koulun kulurakenne / kk

1. Ruoka 270 €
2. Koulukirjat 260 €
3. Opiskelu- ja opetusvälineet 60 €
Yhteensä: 590 €

Tavoite hankkia keräyksellä rahoitus 6 kk:ksi, yhteensä: 3 540 €