Tansanian koulu

Marko Koskinen
12.3.2021

Olemme keväästä 2019 asti tehneet yhteistyötä ja järjestäneet rahoituksen Tansaniassa sijaitsevalle esikoululle, jonka perustajasta Jacob Odiwasta on tullut hyvä ystävämme.

Kysymyksiä Jacobille

Missä koulusi sijaitsee?

Kouluni sijaitsee Tansaniassa, Mwanzan alueella, Magu-alueella, Bujoran seurakunnassa, Sukuman kulttuurimuseon vieressä. Olemme myös alkaneet tarjota palveluja joillekin lapsille Keniassa, Kajiado County, Kajiado North District, Ongata Rongai.

Miten koulusi perustettiin?

Koulu aloitettiin tunnistamalla lapsia, joiden oletetaan käyvän koulussa, mutta jotka sen sijaan olivat kotona tai kaduilla. Tein tutkimuksen selvittääkseni syitä tähän. Tutkimuksen myötä selvisi, että monet lapsista olivat köyhistä yksinhuoltajaperheistä, toiset molempien vanhempien perheistä, jotkut olivat orpoja ja toisilta puuttuivat perustarpeet, kuten ruoka, koulupuku tai suoja. Tunnistettuani nämä syyt päätin etsiä ratkaisua. Mielestäni paras mahdollinen ratkaisu oli koulun avaaminen hoitamaan lapsia. Koulussa lapset voisivat opiskella, saada ruokaa ja myös jotkut voisivat saada paremman suojan.

Mikä oli roolisi koulun perustamisessa?

Minä tunnistin haasteen, tein tutkimuksen, etsin mahdollisia ratkaisuja ja perustin tämän koulun omasta aloitteestani, resursseillani ja aloin opettaa lapsia yksin. Myöhemmin mukaan liittyi joukko vapaaehtoisia. Siksi olen koulun perustaja ja toimitusjohtaja.

Miksi päädyit mukaan?

Osallistuin, koska tajusin, että tällaisten lasten jättäminen ilman koulutusta johtaa tulevaisuudessa suurempaan vaaraan sekä heille itselleen, heidän perheilleen että yhteisölle. Koska he tulivat köyhistä perheistä, he joutuivat selviytymään omillaan, joten he saattoivat osallistua joihinkin laittomuuksiin, kuten varastamiseen, huumeiden käyttöön jne., mikä vaarantaa kaikki yhteisössä olevat. Ajattelin, että heidän haasteisiinsa vastaaminen voisi tukea heidän hyvinvointiaan kehittämällä heidän lahjakkuuksiaan, kykyjään ja antamalla heille taitoja kestävään inhimilliseen kehitykseen.

Mitä oppilaat ajattelevat koulustasi?

He pitävät koulun ympäristöä hyvänä oppimiselle ja muiden perustarpeiden saamiselle. Koulu antaa heille taitoja, jotka parantavat heidän ymmärrystä, viestintää, tietoa ja vaalivat heidän kykyjään ja parantavat heidän päättelykykyään, mikä auttaa heitä sopeutumaan yhteisöön ja olemaan aktiivinen osa sitä.

Kuinka valitset opiskelijat?

Saamme raportteja paikallisilta yhteisön johtajilta ja kirkon johtajilta ja etsimme myös tukea tarvitsevia lapsia. Kaikissa tapauksissa lapset valitaan taustatestillä. Meidän on tehtävä useita vierailuja perheen tai huoltajien luona, tutustuttava heihin paremmin, ymmärrettävä heidän tarpeensa ja haasteensa.

Millaisista taustoista oppilaasi ovat?

Lapset tulevat köyhistä perheistä, teini-ikäisistä yksinhuoltajaperheistä, leskiperheistä ja perheensä menettäneistä, ja jotkut tulevat AIDS-tartunnan saaneista perheistä, jotka ovat tartunnan seurauksena jatkuvasti sairaita, eivätkä pysty huolehtimaan lapsistaan.

Millaista on elämä koulun lähiympäristössä?

Alueen elämä on erityisen stressaavaa näille lapsille, kun heitä ei tueta, suurimmalla osalla lapsista perustarpeet eivät täyty, Yhteisössä on muutamia keskiluokkaisia ihmisiä, mutta jotka eivät halua tukea tarvitsevia lapsia.

Kuinka markkinoit koulua?

Markkinoimme verkkosivustojen, Facebookin, kokousten, vierailun kautta yhteisössä, järjestämällä seminaareja, jakamalla julisteita ja järjestämällä työpajoja lapsille ja lasten kohtaamista ​​haasteista.

Kuinka koulusi toimii?

Meillä on erilaisia ​​ohjelmia, jotka toimivat eri tavoin ja jotka ovat maksuttomia: esikoulu- / lastentarhaosa toimivat päivittäin maanantaista perjantaihin klo 7.30–15.00. Lomien aikana järjestämme ohjelmaa päivittäin maanantaista lauantaihin klo 8–14.

Kuinka koulusi rahoitetaan?

Meidän koulumme yleiskustannukset ovat pienet, mutta olen toistaiseksi riippuvainen pienistä lahjoista ystäviltä, ​​jotka järjestävät kouluateriat. Sain myös lahjoja ystävältäni, motivoin vapaaehtoisia ansaitsemastani mitumba-tuotteista (käytettyjen vaatteiden myynti), maksan kouluvuokraa muutamien keskiluokan perheiden huoltajien pienistä maksuista, joiden lapset käyvät kouluamme.

Opetusta nuorille yläkouluun menijöille

Järjestämme myös joka syksy syys-joulukuussa yläkouluun valmentavaa koulutusta noin 50 nuorelle. Tämä on heille erityisen tärkeää, koska heidän englanninkielen taitonsa on alkeellista ja opetus yläkoulussa tapahtuu englanniksi.

Millaisia ​​tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on koulusi ja itsesi suhteen?

Suunnittelemme että tulevaisuudessa meillä voi olla oma paikka koululle vuokrakulujen välttämiseksi. Toivomme saavamme tontin ja rakentavamme lapsille koulun, jolloin vältämme vuokrakulut, auttaa laajentamaan koulua ala-asteeseen ja toisen asteen lapsille, sillä meillä on tarpeeksi tilaa kaikille palveluille.

Aion laajentaa liiketoimintaani ja perustaa muita yrityksiä, jotka tukevat lapsiamme, vapaaehtoisia ja minua palvelemalla päivittäisiä perustarpeitani.

Lisätietoa

Koulun kotisivut löytyvät osoitteesta www.divinehopeschool.org