Pakistanin koulut

Marko Koskinen
12.3.2021

Koulun synty

Kun oppilailta kysyttiin, miten he haluavat nimetä koulunsa, he päättivät antaa sille nimen Meri Pehchan – Minun identiteettini. Se kuvastaa hyvin koulun henkeä.

Keväällä 2016 kun valmistelin kansainvälistä kouludemokratian konferenssia (IDEC 2016) Mikkelissä, tutustuin Arif Pauliin, joka oli jo pitkään työskennellyt slummissa paikallisten perheiden tukemiseksi. Totesimme että kasvatusfilosofiamme ovat niin samansuuntaiset, että voisimme rakentaa jotain yhteistä. Arifin tavoitteena oli päästä osallistumaan Mikkelin konferenssiin, mutta emme lopulta onnistuneet saamaan Arifille viisumia, joten päätimme perustaa yhdessä koulun.

Arif työskenteli järjestössä nimeltä STEP – Social Transformation and Educational Prosperity, jonka tavoitteena on kehittää slummin asukkaiden koulutustasoa ja sitä kautta hyvinvointia. Koska meillä ei ollut rahaa, mutta tahtoa ja ideoita sitäkin enemmän, lähdimme rakentamaan kouluajatusta sillä ajatuksella että oppilaille tarjotaan virikkeellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa he voivat itsenäisesti, mutta tuettuna opiskella itselleen tärkeitä asioita.

Arif oli aiempina vuosina kiertänyt lähikyliä ja kerännyt perheiltä tietoa lasten koulunkäynnistä ja todennut että lähes kaikki lähikylien lapset olivat joutuneet jäämään pois kouluista. Syynä oli useimmiten perheen taloudellinen tilanne. Perheillä ei ollut varaa hankkia lapsille koulupukua tai oppimateriaaleja – vaikka koulut Pakistanissa ovat ilmaisia, joutuu perhe kustantamaan muut oheiskulut. Perheet tarvitsivat lisäksi vanhempien lasten työpanosta perheen elättämiseksi.

Koska itselläni on ollut pitkä kokemus verkko-oppimisesta ja tietokoneavusteisesta oppimisesta, päätimme lähteä testaamaan Sugata Mitran luotsaamaa SOLE-opiskelumallia (Self-Organized Learning Environment), jossa oppilaille tarjotaan netillä varustettuja tietokoneita niin että yhtä tietokonetta kohden on 3-6 oppilasta, ja oppilaille esitetään mielekkäitä kysymyksiä, joihin he pyrkivät itsenäisesti löytämään vastauksia. Ongelmana meidän tapauksessa tosin oli se, että vain muutama oppilaista osasi lukea. Päätimme silti lähteä testaamaan miten järjestelmä voisi toimia.

Huhtikuussa 2016 perustimme ensimmäisen koulun, johon ilmoittautui mukaan 50 4-15-vuotiasta oppilasta. Päätimme jakaa oppilaat kolmeen ryhmään, koska meillä oli ollut varaa hankkia vain muutama tietokone. Koulun aukioloajaksi päätimme asettaa iltaisin klo 17-20, koska suuri osa oppilaista joutui työskentelemään päivisin. Vanhemmilta vaadimme sitoutumista niin että he lupasivat lähettää lapset joka päivä kouluun.

Koulun toimintamalli

Lapset olivat aluksi hyvin epäluuloisia, koska monet heistä olivat jossain vaiheessa käyneet tavallista koulua, jossa he olivat kohdanneet väkivaltaa ja aikuisten mielivaltaista auktoriteettia. Lapsille kävi kuitenkin pian selväksi, että täällä aikuiset eivät löisi heitä tai rankaisisi heitä muilla keinoin. Jokainen lapsi tuli paikalle vapaaehtoisesti. Tietokoneiden suhteen lapset olivat hyvin ihmeissään, sillä he saivat ensimmäistä kertaa elämässään koskea tietokoneeseen ja kun heille selvisi, että he saisivat käyttää tietokoneita itsenäisesti, se oli heistä varsin uskomatonta. Lapsille lähinnä korostettiin, että heidän tulisi käyttää tietokoneita varoen ja huolehtia niistä kuin ne olisivat heidän omiaan.

Koulussamme työskenteli Arifin lisäksi pari vapaaehtoista ohjaajaa, jotka ohjasivat lapsia tietokoneen käytössä. Myös ohjaajille tietokoneiden käyttö oli suhteellisen uutta ja hekin pääsivät opiskelemaan tietokoneen käyttöä uudella tavalla.

Ensimmäinen askel lasten ohjaamisessa oli auttaa heitä löytämään tietokoneelta materiaaleja, joiden avulla he voisivat opetella lukemaan. Youtubesta löytyi runsaasti videoita, joissa oli lapsille suunnattuja lauluja, runoja ja leikkejä, jotka helpottivat lasten oppimista. Lapset kokoontuivat pieninä ryhminä tietokoneen ääreen katsomaan videoita, laulamaan yhdessä ja matkimaan videoiden esityksiä.

Konsepti näytti toimivan hyvin. Lapset olivat innoissaan ja perheet olivat kiitollisia tarjoamastamme mahdollisuudesta. Syksyllä 2016 päätimme perustaa toisen keskuksen ja vuodenvaihteessa vielä kolmannen. Löysimme kaikkiin riittävästi vapaaehtoisia ohjaajia ja meillä oli riittävästi varoja, jotta pystyimme hankkimaan tarvittavat tietokoneet ja muut oheislaitteet. Koulun omilta kotisivuilta löytyy tarkempi kuvaus kustannuksista.

Ompelukeskus äideille

Yhtenä keskeisenä tavoitteena hankkeellamme on ollut tukea perheiden taloudellista tilannetta. Syksyllä 2018 päätimme ensimmäisen keskukseen avautui lisätila, jonka päätimme omistaa lasten äideille suunnatuksi koulutustilaksi. Monet äideistä ovat kouluttamattomia, eikä heillä ole ammatillista osamista. Äidit toivoivat voivansa opiskella ompelemista, joten hankimme muutaman ompelukoneen ja palkkasimme opettajan ohjaamaan äitien opiskelua.

Rahoitus

Koulujen perustamiskustannukset pystyttiin pitämään varsin kohtuullisina. Itselläni oli sen verran ylimääräisiä tuloja, että pystyin pääosin kustantamaan projektin itse. Halusin kuitenkin tarjota konseptin tukemisen mahdollisuutta myös muille ja rakensinkin hanketta varten oman rahoitusmallin, joka perustui oppilaskohtaiseen kummioppilas-malliin. Meillä ei kuitenkaan ollut rahankeräyslupaa, joten kyselin tukea lähinnä tutuilta. Saimme tukijoukkoihin mukaan noin 50 ihmistä, joista monet olivat ulkomailta. Koulujen taloudellinen tilanne näytti siis varsin turvatulta. Hanke on kuitenkin osoittautunut niin toimivaksi, että haluamme laajentaa toimintaa ja sitä varten lähdimme rakentamaan erillistä keräystä.

Lisätietoa

https://www.myidentityschool.org

Keräystulojen kohdennus

Keräyksen tuloilla varmistamme olemassaolevien koulujen toiminnan ja voimme mahdollisesti perustaa neljännen keskuksen.

Keskusten kulurakenne / kk

KOLME KESKUSTA, TALENT, SMILE JA JOY -KESKUKSET
1. Vuokra 74 €
2. Sähkö + vesi 23 €
3. Internet 12 €
4. Muut kulut 6 €

Yhteensä: 114 € / keskus, x 3 = 342 €

OMPELUKESKUS ÄIDEILLE
1. Vuokra 46 €
2. Auton vuokra 46 €
3. Kankaat ja langat 9 €
4. Opettajan palkkio 20 €
5. Ylläpitokustannukset 6 €

Yhteensä 127 €

Kaikki keskukset yhteensä 469 € / kk

Tavoite hankkia keräyksellä rahoitus 6 kk:ksi, yhteensä: 2 814 €