Miten keskuksemme eroaa tavallisista kouluista?

Miten keskuksemme eroaa tavallisista kouluista?

Pakistanin Talent-keskuksen oppilailta kysyttiin, miten heidän mielestään heidän koulunsa eroaa tavallisista kouluista, joista joillain oppilailla on kokemusta.

Vastaajat: Moosa (14), Disha (13), Daim (12)

Oppilaat keskeyttivät koulunsa 3.-luokalla
Oppilaat ovat opiskelleet koulussamme viimeiset neljä vuotta.

Disha, 13

Daim, 12

Moosa, 14

Ero tavallisen koulun ja keskustemme välillä:

 • Koulussa käydään läpi tavallista opetussuunnitelmaa
 • Koulussa ei välitetä opiskelijan kiinnostuksesta (oppiaineista)
 • Koulussa ei ole vapautta esittää kysymyksiä tai pyytää lisätietoa
 • Koulussa ei ole lupaa omille ideoille
 • Koulussa ei ole mahdollisuutta käyttää tietokoneita vapaasti
 • Koulussa ei ole oppimista leikin tai pelien kautta

Keskuksessamme:

 • Täällä voi oppia täydellä vapaudella, haluamallaan tavalla
 • Täällä voi etsiä tietokoneiden avulla tietoa oman kiinnostuksen mukaan
 • Tietokoneiden kautta voi oppia myös teknistä ja ammatillista koulutusta
 • Tunnemme olomme erittäin onnelliseksi ystävällisessä ilmapiirissä
 • Meillä on enemmän itsevarmuutta kysyä itseämme kiinnostavista asioista
 • Tykkäämme työskennellä tietokoneilla kynien ja työvihkojen lisäksi
 • Kaiken kaikkiaan tämä on mielestämme paljon parempi ja mielenkiintoisempi kokemus.

Alkuperäinen teksti

Name: MOOSA (14 YEARS OLD) DISHA (13 YEARS OLD GIRL) DIAM (12 YEARS OLD)
Center Name: Talent Center
School dropout from Class: 3
Join Democratic Centers: 4 years

Difference between Regular School and Democratic Education Center.

 • School time they imposed the typical syllabus
 • Not caring the student interest (subject wise)
 • No freedom of asking question or any information
 • No permission to give any new idea
 • No facility of computer to use freely
 • No learning through playing or table top games

IN Talent Center:

 • Now he/she can Learn with full of freedom as he/she wishes
 • He /she can search by using the computers according to their interest
 • Through computer they are also learning technical and professional Education
 • They feel very happy in friendly atmosphere
 • they are more confident to ask any question about their interest
 • they like to work on computer along with pen, pencils and note book
 • Over all they found this is very good experience and more interesting in democratic centers.